Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby podle požadavků a potřeb klientů od jednorázových konzultací a sepisování jednotlivých smluv nebo podání, přes zastupování v řízení před soudy a u orgánů státní správy, až po komplexní správu všech právních agend klienta, v případě potřeby i v jazyce anglickém a ruském.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především v následujících oblastech:

 

Autorské právo

- poradenství ve všech oborech tvůrčí činnosti včetně autorského práva ve výstavbě,

- zastupování autorů a dalších nositelů majetkových autorských práv (např. dědiců),

- sepisování autorských licenčních smluv a dalších smluv souvisejících s autorským právem.


Stavební právo

- poradenství ve věcech týkajících se stavebního zákona (stavební řád, územní řízení a územní plánování)

   a  prováděcích předpisů,

- zastupování ve stavebním řízení.


Správní právo

- zastupování při jednání s orgány veřejné správy.


Občanské právo

- sepisování smluv a podání,

- zastupování v občanskoprávních sporech,

 - převody nemovitostí, nájem a podnájem bytů a 

   nemovitostí včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před

   katastrálními úřady,

- zastupování v dědickém řízení a ve sporech o náhradu škody.


Obchodní právo

- zakládání podnikatelských subjektů,

- závazkové právo, sepisování smluv a podání,

- zastupování v obchodních sporech, soudní vymáhání pohledávek.


  Advokátní úschovy

- advokátní úschova  finančních prostředků určených ke splnění závazku (např. při

   úplatných převodech nemovitostí).

 


Rychlý kontakt

JUDr. Věra Stránská, advokátka
Telefon: +420 267 313 512
Mobil: +420 603 836 140
E-mail: stranska.ak@email.cz


Aktuální oznámení

Dne 11. 3. 2013 jsme pro Vás spustili tyto internetové stránky.