Odměna za služby

Při sjednávání výše odměny za poskytování právních služeb se vychází zejména z časové náročnosti poskytované právní služby, složitosti věci, použití cizího jazyka či hodnoty sporu. 

 

Odměna za právní služby se řídí zásadně dohodou advokáta s klientem, podle které může být odměna za právní službu účtována v hodinové sazbě, v paušální částce za dohodnuté období (např. měsíčně), nebo v závislosti na počtu úkonů právní služby.  

 

V případě absence dohody se odměna stanoví podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní  tarif). 


Rychlý kontakt

JUDr. Věra Stránská, advokátka
Telefon: +420 267 313 512
Mobil: +420 603 836 140
E-mail: stranska.ak@email.cz


Aktuální oznámení

Dne 11. 3. 2013 jsme pro Vás spustili tyto internetové stránky.