Vítejte v naší advokátní kanceláři

Advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým a právnickým osobám (soukromým osobám, živnostníkům, drobným a středním podnikatelům, nepodnikatelským subjektům) v oblastech  občanského a obchodního práva, specializuje se na autorské právo a zastupování autorů a autorské právo ve výstavbě.

 

V oblasti veřejného práva se kancelář zaměřuje na právní služby v oblasti správního práva zejména se specializací na stavební právo. Právní služby v oblasti trestního práva kancelář neposkytuje.

 

Kancelář poskytuje právní služby i v jazyce anglickém a ruském.

 

Advokátní kancelář při výkonu právních služeb klade vysoký důraz na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, ochranu zájmů každého klienta, zachování důvěrnosti získaných informací a zamezení jakéhokoli konfliktu zájmů, který by mohl tyto priority ohrozit. Advokátní kancelář usiluje o vytvoření dobrých a trvalých vztahů s klienty, osobní přístup a o poskytování  právních služeb klientům způsobem, který naplňuje jejich oprávněné očekávání.

 


Rychlý kontakt

JUDr. Věra Stránská, advokátka
Telefon: +420 267 313 512
Mobil: +420 603 836 140
E-mail: stranska.ak@email.cz